LEXMARK 原廠墨水匣 最新促銷


快克利促銷

好消息!凡購買快克利所售銷之印表機碳粉匣二支(或墨水匣六瓶)即贈送印表機專用標籤貼紙一包(A4/ 5張)只有向快克利購買才有哦!

LEXMARK 原廠墨水匣


LEXMARK 原廠墨水匣

快克利更新:

型號 產品說明 優惠價
1380479 Lexmark 4072 高容量原廠墨水匣 停產
1380490 Lexmark 4079 黑色原廠墨水匣 停產
1380491 Lexmark 4079 藍色原廠墨水匣 停產
1380492 Lexmark 4079 紅色原廠墨水匣 停產
1380493 Lexmark 4079 黃色原廠墨水匣 停產
1382050 CJ2070黑色原廠墨水匣 停產
1382060 CJ2070彩色原廠墨水匣 停產
10N0016 NO.16 X2250 / X1270 / X1185 / X1195 / X1150 / X1140 / X75 / Z617 / Z615 / Z645 / Z515 / Z513 / Z13 / Z23 / Z25 / Z33 / Z35 / Z603 / Z60 黑色原廠墨水匣 (標準容量) 停產
10N0026 NO.26 X2250 / X1270 / X1185 / X1195 / X1150 / X1140 / X75 / Z617 / Z615 / Z645 / Z515 / Z513 / Z13 / Z23 / Z25 / Z33 / Z35 / Z603 / Z60 彩色原廠墨水匣 (標準容量) 停產
10N0217 NO.17X2250 / X1270 / X1185 / X1195 / X1150 / X1140 / X75 / Z617 / Z615 / Z645 / Z515 / Z513 / Z13 / Z23 / Z25 / Z33 / Z35 / Z603 / Z60 黑色原廠墨水匣 (家用) 停產
10N0227 NO.27 X2250 / X1270 / X1185 / X1195 / X1150 / X1140 / X75 / Z617 / Z615 / Z645 / Z515 / Z513 / Z13 / Z23 / Z25 / Z33 / Z35 / Z603 / Z60 彩色原廠墨水匣 (家用) 停產
12A1970 NO.70 X4270 / X4250 / X85 / X83 / X73 / X125 / Z53 / Z52 / Z51 / Z45 / Z43 / Z42 / Z31 / 3200 / 7000 / 5700 / 5000 / Z11 黑色原廠墨水匣 (標準容量) 停產
12A1975 NO.75 X4270 / X4250 / X85 / X83 / X73 / X125 / Z53 / Z52 / Z51 / Z45 / Z43 / Z42 / Z31 / 3200 / 7000 / 5700 / 5000 / Z11 黑色原廠墨水匣 (高容量) 停產
12A1980 NO.80 Z31 / 3200 / 7000 / 5700 / 5000 / Z11彩色原廠墨水匣(標準容量) 停產
12A1985 NO.85 Z31 / 3200 / 7000 / 5700 / 5000 / Z11彩色原廠墨水匣(高容量) 停產
12A1990 NO.90 P3150 / X125 / Z705 / P707 / Z53 / Z52 / Z51 / Z45 / Z43 / Z42 / Z22 / Z32 / Z31 / 3200 / 7000 / 5700 / 5000 / Compaq IJ600 相片原廠墨水匣 (高容量) 停產
13400HC 1020 / 1100 / 1000 / 2030 / 2050 / 3000黑色原廠墨水匣(標準容量) 停產
13619HC 1020 / 1100 / 1000 / 2030 / 2050 / 3000彩色原廠墨水匣(標準容量) 停產
14N0332 Lexmark #108 Black Return Program Ink Cartridge - Standard Yield 停產
14N0337 Lexmark #108 Cyan Return Program Ink Cartridge - Standard Yield 停產
14N0340 Lexmark #108 Magenta Return Program Ink Cartridge - Standard Yield 停產
14N0342 Lexmark #108 Yellow Return Program Ink Cartridge - Standard Yield 停產
14N0476 Lexmark #108XL Black Return Program Ink Cartridge - High Yield 停產
14N0477 Lexmark Pro 708 NO.108XL 藍色原廠墨水匣 停產
14N0478 Lexmark Pro 708 NO.108XL 紅色原廠墨水匣 停產
14N0479 Lexmark Pro 708 NO.108XL 黃色原廠墨水匣 停產
14N0822 Lexmark Pro 708 NO.105XL 黑色原廠墨水匣 停產
15M0120 NO.20 X4270 / X4250 / P3150 / X85 / X83 / X73 / X125 / Z705 / P707 / Z53 / Z52 / Z51 / Z45 / Z43 / Z42彩色原廠墨水匣(標準容量) 停產
15M0125 NO.25 X4270 / X4250 / P3150 / Z705 / P707彩色原廠墨水匣(高容量) 停產
15M2619 NO.19 X4270 / X4250 / P3150 / X125 / Z705 / P707彩色原廠墨水匣(家用) 停產
15M2971 NO.71 X4270 / X4250 / X85 / X83 / X73 / X125 / Z53 / Z52 / Z51 / Z45 / Z43 / Z42 / Z31 / 3200 / 7000 / 5700 / 5000 / Z11 黑色原廠墨水匣 (家用) 停產
17G0050 NO.50 P3150 / Z705 / P707 / Z22 / Z32 / Z12 / Compaq IJ600 黑色原廠墨水匣 (標準容量) 停產
17G0060 NO.60 Z22 / Z32 / Z12 / Compaq IJ600彩色原廠墨水匣(標準容量) 停產
17G0648 NO.48 P3150 / Z705 / P707黑色原廠墨水匣(家用) 停產
18C0031 NO.31 P6250 / P6210 / P4350 / X3350 / X3550 / X5250 / X5270 / X7170 / P915 / Z810 / Z818 / Z816 / Z845 / Z1320 / Z1420 / Z2320 / X2650 / X3550 / X4550 / X4650 / X5470 / X5495 / X5650 / X7350 / X8350 / 5400 原廠相片墨水匣 (高容量) 停產
18C0032 NO.32 P6250 / P6210 / P4350 / X3350 / X5250 / X5270 / X5470 / X7170 / X7350 / X8350 / P915 / Z810 / Z818 / Z816 / 5400 黑色原廠墨水匣 (標準容量) 停產
18C0033 NO.33 P6250 / P6210 / P4350 / X3350 / X5250 / X5270 / X5470 / X7170 / X7350 / X8350 / P915 / Z810 / Z818 / Z816 / 5400 彩色原廠墨水匣 (標準容量) 停產
18C0034 NO.34 P6250 / P6210 / P4350 / X3350 / X3550 / X5250 / X5270 / X5470 / X7170 / P915 / Z810 / Z818 / Z816 / Z845 / Z1320 / Z1420 / X4550 / X5495 / 5400 / X7350 / X8350 黑色原廠墨水匣 (高容量) 停產
18C0035 NO.35 P6250 / P6210 / P4350 / X3350 / X3550 / X5250 / X5270 / X5470 / X7170 / P915 / Z810 / Z818 / Z816 / Z845 / Z1420 / X4550 / X5495 / X7350 / X8350 / 5400 Series彩色原廠墨水匣 (高容量) 停產
18C0781 NO.1 X2350 / X2330 / X2470 / X3470 / Z735 彩色原廠墨水匣(標準容量) 停產
18C1428 NO.28 Z845 / Z1320 / Z5495 黑色原廠墨水匣 停產
18C1429 NO.29 Z845 / Z1320 / Z5495 彩色原廠墨水匣 停產
18C1523 NO.23 Z1420 / X3550 / X4550 黑色原廠墨水匣 停產
18C1524 NO.23 Z1420 / X3550 / X4550 彩色原廠墨水匣 停產
18C1960 NO.5 X5690 / X6690 彩色原廠墨水匣 停產
18C1974 NO.4 X5690 / X6690 黑色原廠墨水匣 停產
18C2090 NO.14 Z2320 / X2650 原廠黑色墨水匣(標準容量) 停產
18C2110 NO.15 Z2320 / X2650 原廠彩色墨水匣(標準容量) 停產
18C2130 NO.36 X4650 / X5650 原廠黑色墨水匣 (標準容量) 停產
18C2140 NO.37 X4650 / X5650 原廠彩色墨水匣 (標準容量) 停產
18C2170 NO.36XL X4650 / X5650 原廠黑色墨水匣 (高容量) 停產
18C2180 NO.37XL X4650 / X5650 原廠彩色墨水匣 (高容量) 停產
18L0032 NO.82 X5150 / X6150 / X6170 / Z55 / Z65 / Z65N 相片黑色原廠墨水匣 (標準容量) 停產
18L0042 NO.83 X5150 / X6150 / X6170 / Z55 / Z65 / Z65N 相片彩色原廠墨水匣 (標準容量) 停產
18Y0141 NO.41 X4950 彩色原廠墨水匣 停產
18Y0142 NO.42 X4950 黑色原廠墨水匣 停產
18Y0143 NO.43XL X4950 彩色原廠墨水匣 (高容量) 停產
18Y0144 NO.44XL X4950 黑色原廠墨水匣 (高容量) 停產
18Y0340 NO.40 X4950 相片墨水匣 停產

附註

原廠墨水


找不到您需要的產品嗎?歡迎您來電洽詢!