Panasonic 原廠碳粉匣 注目商品


Panasonic KX-FAT92E 黑色原廠碳粉匣(3支裝)

Panasonic KX-FAT92E 黑色原廠碳粉匣(3支裝)

  • 適用型號:KX-MB262 / 263 / 772 / 773 / 778 / 783 / 788 (2,000張)
  • 二支以上,免運費。
優惠價:3,000 元(未稅)
價格僅供參考,實際價格請來電洽詢!

Panasonic 原廠碳粉匣 最新促銷


快克利促銷

好消息!凡購買快克利所售銷之印表機碳粉匣二支(或墨水匣六瓶)即贈送印表機專用標籤貼紙一包(A4 / 5 張)只有向快克利購買才有哦!

即日起~贈完為止,購買快克利任何型號碳粉匣 8 支,贈送精美馬克杯,送完為止。

PANASONIC 原廠碳粉匣


PANASONIC 原廠碳粉匣 重要訊息

PANASONIC 原廠碳粉匣

快克利更新:

型號 產品說明 列印量 優惠價
KX-FAT92E Panasonic KX-MB262 / 263 / 772 / 773 / 778 / 783 / 788 複合機原廠碳粉匣 3支裝 2,000P 3,000
KX-FAD93E Panasonic KX-MB262 / 263 / 772 / 773 / 778 / 783 / 788 複合機原廠感光滾筒 6,000P 3,000
KX-P455 Panasonic KX-P4400 / 5400 原廠碳粉匣 - 1,050
KX-P45201-B Panasonic KX-P4450 原廠碳粉匣 - 1,550
KX-P451 Panasonic KX-P4420 原廠碳粉匣 - 1,350
KX-P453-B Panasonic KX-P4410 / 4430 原廠碳粉匣 - 1,560
KX-P457 Panasonic KX-P6100 原廠碳粉匣 - 1,150
KX-PEP3 Panasonic KX-P6100 感光滾筒 - 5,100
KX-459-B Panasonic KX-P6500 / PS600 原廠碳粉匣 - 1,150
KX-PEP5-B Panasonic KX-P6500 / PS600 感光滾筒 - 4,350

附註